Sesa stacio

Pia virino viŝas la vizaĝon de Jesuo

Sesa stacio : Pia virino viŝas la vizaĝon de Jesuo

«Kiel multaj estis teruritaj, rigardante vin (tiele lia aspekto estis malbeligita pli ol ĉe ĉiu alia kaj lia eksteraĵo pli ol ĉe iu ajn homo), tiel li saltigos pri si multe da popoloj; reĝoj fermos antaŭ li sian buŝon, ĉar ili vidos ion, kio ne estis dirita al ili, kaj ili rimarkos ion, pri kio ili ne aŭdis... li ne havis staturon nek belecon; ni rigardis lin, sed li ne havis aspekton, per kiu li plaĉus al ni. Li estis malestimata kaj evitata de homoj, viro suferanta kaj malsana... Vere, niajn malsanojn li portis sur si, kaj per niaj suferoj li sin ŝarĝis.» (Jes 52, 14-15 et 53, 2-4)

«Mi serĉis tiun, kiun mia animo amas... La gardistoj, kiuj iradas tra la urbo, renkontis min: \\\\\\\"Ĉu vi vidis tiun, kiun mia animo amas?\\\\\\\" Kiam mi nur ekforiris de ili, mi renkontis tiun, kiun mia animo amas. (Kan 3, 1-4)

MEDITO

Kiom kriplita estas vi, Sinjoro! La batoj ŝveligis vian belan vizaĝon. Kaj tamen, eĉ tiel, kun la sango kaj la ŝvito, kun aspekto ne plu homa, vi estas bela! La terura nokto kaj la kraĉaĵoj ne povis atingi la profundan majeston de via vizaĝo. Mi vidas ke vi estis bela, ke vi estas bela ankoraŭ kaj malgraŭ ĉio. Kaj en tiu granda kaj bela vizaĝo, via rigardo, Sinjoro! La gardistoj revenintaj ĉe la ĉefpastrojn diris: «Ankoraŭ neniam tiel parolis homo.»[Joh 7, 46]; ankaŭ neniam troviĝis tia profundeco, tia mildeco, tia beleco de rigardo.

Kial, Sinjoro, via vizaĝo, luma kiel la suno en la tago de la Transfiguriĝo, estas nun tiel mistraktita? – Mi plenumas kio estas skribita en Jesaja: «multaj teruritaj, rigardante min, ĉar tiom mi estas kriplita», sed ĉio ĉi estas nenio apud la ruinigoj de la peko en la animoj, tamen kreitaj laŭ mia bildo. Igita peko, mi printos en la animojn la belecon de mia vizaĝo. Pli certe ol sur tuko, mi printas mian vizaĝon en la animon kaj la koron de tiuj kiuj min amas, de tiuj kiuj volas viŝi la larmojn de miaj okuloj, la larmojn ankaŭ de ĉiuj tiuj etuloj kiuj estas miaj.

PREĜO

Sinjoro Jesuo,
montru vian vizaĝon al ĉiuj infanoj de le mondo.
La insultegoj kaj kraĉoj de malpiaj propagandoj
ne malhelpu ilin ami vin.
Sinjoro, printu vian vizaĝon en mian animon !

< >